R E K L A M A

Wzmianka prawna

Zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, autorzy serwisu oświadczają, że dane zawarte i prezentowane w serwisie są prawidłowe, aczkolwiek informujemy, że mogą zawierać błędy i być nieprawdziwe. Dane w serwisie pochodzą z ogólnodostępnych źródeł oraz z informacji od użytkowników telefonów. Dane te nie są w żaden sposób autoryzowane ani sprawdzane przez producentów urządzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do producentów urządzeń ani żadnych innych osób prawnych czy fizycznych. Użytkownicy serwisu korzystają i wykorzystują prezentowane w nim dane i informacje wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Ani serwis mGSM.pl ani jego właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za żadne ewentualne szkody wynikłe z korzystania lub niemożności korzystania z niniejszego serwisu WWW, z wykorzystania informacji w nim zawartych, błędnych lub nieścisłych danych o telefonach, nawet jeżeli o możliwości wyniknięcia takich szkód zostali poinformowani.

Wszelkie użyte w serwisie mGSM.pl nazwy firm oraz ich loga / znaki firmowe są / mogą być prawnie chronionymi znakami handlowymi lub firmowymi. Użyte zostały na stronach niniejszego serwisu albo za zgodą właścicieli praw, albo jedynie w celach identyfikacji.

Serwis mGSM.pl jest niezależny od jakiejkolwiek sieci telefonii komórkowej czy też producentów telefonów komórkowych i innych urządzeń. Serwis nie reprezentuje interesów sieci komórkowych ani producentów urządzeń.

Informacje o cenach i dostępności telefonów podawane są na podstawie danych uzyskanych z ogólnie udostępnianych przez operatorów sieci komórkowych źródeł. Informacje te nie są weryfikowane przez operatorów i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do operatorów. Informacje te w szczególności mogą być nieaktualne - zawsze zalecamy ich sprawdzenie bezpośrednio w salonie operatora danej sieci.

Zdjęcia wykonane przez użytkowników są ich własnością i zostały udostępnione "do wglądu". Ani serwis mGSM.pl ani żaden z jego użytkowników nie ma prawa do ich wykorzystywania w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody ich autora.

Przedruk, kopiowanie w jakiejkolwiek formie i/lub wykorzystanie w jakikolwiek inny sposób informacji zawartych w serwisie możliwe jedynie za pisemną zgodą właściciela serwisu.

Wydawcą i właścicielem wszelkich praw do kompilacji, formy prezentacji i zestawienia danych oraz serwisu mGSM.pl jest firma:

Polski Internet Komórkowy Sp. z o.o.
90-418 Łódź, Al. Kościuszki 1.
Tel/fax: (+48) 42 630 65 60

Autorem niektórych ikon i grafik użytych w serwisie jest Copyright © Yusuke Kamiyamane. Wszystkie prawa autora zastrzeżone.