R E K L A M A

UKE raportuje o blokowaniu skradzionych telefonów komórkowych

Opublikowane:
fot. UKE

Kontrolą UKE objęci zostali Orange, T-Mobile, P4, Polkomtel oraz Cyfrowy Polsat. A my przy okazji możemy zapoznać się ze statystykami dotyczącymi kradzieży telefonów w Polsce.

Z danych policji wynika, że tylko w ubiegłym roku skradzionych zostało ponad 14 tys. telefonów komórkowych. Skala ta jednak z roku na rok jest coraz mniejsza. W 2010 r. było to około 30 tys. urządzeń, a w 2005 r. niemal 60 tys. Przy spadającej liczbie kradzieży, na stałym poziomie utrzymuje się liczba zablokowanych urządzeń u operatorów. Od pięciu lat utrzymuje się ona na poziomie około 3 tys. rocznie. Wynika to z tego, że nie wszyscy okradzeni zgłaszają się do operatora z prośbą o zablokowanie urządzenia.

Na dodatek telefon komórkowy traci na atrakcyjności jako przedmiot kradzieży, przypuszczalnie w związku z możliwością jego zdalnego zlokalizowania i zablokowania, do czego wykorzystać można funkcjonalności udostępniane przez producentów.

Obowiązek przyjmowania zgłoszeń kradzieży telefonów przez operatorów wynika z Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Według art. 180:

1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do niezwłocznego blokowania połączeń telekomunikacyjnych lub przekazów informacji, na żądanie uprawnionych podmiotów, jeżeli połączenia te mogą zagrażać obronności, bezpieczeństwu państwa oraz bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, albo do umożliwienia dokonania takiej blokady przez te podmioty.

2. Operator ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej jest obowiązany do:

1) uniemożliwienia używania w jego sieci skradzionych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych;

2) przekazywania informacji identyfikujących skradzione telekomunikacyjne urządzenia końcowe innym operatorom ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych w celu realizacji przez nich czynności, o których mowa w pkt 1.

3. Czynności, o których mowa w ust. 2, dokonywane są przez operatora w terminie 1 dnia roboczego od dnia przedstawienia przez abonenta poświadczenia zgłoszenia kradzieży telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, numeru identyfikacyjnego tego urządzenia i dowodu jego nabycia lub innych danych jednoznacznie identyfikujących właściciela tego urządzenia. W przypadku uzyskania informacji identyfikujących skradzione urządzenia od innego operatora, termin 1 dnia roboczego liczy się od tej daty.


Według raportu UKE wszyscy operatorzy objęci kontrolą wywiązują się z obowiązków przyjmowania zgłoszeń kradzieży telefonów oraz wymiany informacji o skradzionych urządzeniach końcowych z innymi operatorami.

UKE

Opublikowane:
Autor: Jolanta Szczepaniak

Ten artykuł nie ma jeszcze opinii. Bądź pierwszy i zapoczątkuj dyskusję!
Dodaj swoją opinię!
R E K L A M A

 Niestety, ale nie ma jeszcze żadnych opinii.

 Dodaj swoją opinię!